Kontakt

Adres biura

Online Tr@vel Biuro Podróży s.c.

Zręczyce 209
32-420 Gdów, Poland
tel/fax: 0048 12 251 49 41
mobile: +48 509 989 466
mobile: +48 503 699 883
e-mail: biuro@online-travel.pl
www.online-travel.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Biuro Podróży Online Tr@vel s.c. Leszek Nowak i Rafał Starczyński z siedzibą w Zręczycach 209, 32-420 Gdów. Podane przez osobę zainteresowaną kontaktem z naszej strony dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania kontaktu zwrotnego ze strony pracownika biura. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji powyższego celu.
- administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
- posiada Pani/Pan prawo do:
     - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
     - przenoszenia danych,

     - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych).
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas 2 tygodni od złożenia wniosku o kontakt.
- Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
- w związku z realizacją wskazanego celu Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).