Jak dokonać rezerwacji w Biurze Podróży Online Tr@vel?

REZERWACJA TELEFONICZNA:

Jeśli chcecie Państwo dokonać rezerwacji wycieczki przez telefon prosimy o kontakt z naszym biurem. W czasie rozmowy poprosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do założenia rezerwacji i przygotowania dla Państwa Umowy - Zgłoszenia.

Przygotowaną i podpisaną przez nas Umowę – Zgłoszenie oraz informację o sposobie zapłaty prześlemy na podany przez Państwa adres drogą pocztową.

Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Uczestnictwa dokonujecie Państwo wpłaty określonej kwoty podanej na Umowie – Zgłoszeniu na umieszczone poniżej konto naszego Biura.

Podpisany czytelnie - imieniem i nazwiskiem przez Państwa jeden z dwóch egzemplarzy Umowy – Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać drogą pocztową listem poleconym na adres naszego Biura (Biuro Podróży Online Tr@vel, Zręczyce 209, 32- 420 Gdów ), natomiast drugi egzemplarz Umowy – Zgłoszenia pozostaje dla Państwa i należy mieć go ze sobą w dniu wyjazdu. W momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia oraz dokonania płatności zawarta zostaje Umowa między Klientem czyli Państwem a naszym Biurem Podróży. Potwierdzenie wpłaty jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży danej imprezy turystycznej. Bardzo prosimy o przestrzeganie wskazanych na Umowie i w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa terminów płatności gdyż gwarantuje to utrzymanie rezerwowanych miejsc.

NUMER TELEFONU NASZEJ INFOLINI:  0048 12 251 49 41

infolinia czynna: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10:00 – 18:00
SOBOTA: 10:00 – 14:00

Numer konta bankowego naszego Biura:
Online Tr@vel - Biuro Podróży s.c.
Zręczyce 209, 32- 420 Gdów
PKO BP 08 1020 2892 0000 5702 0505 0176


Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Biuro Podróży Online Tr@vel s.c. Leszek Nowak i Rafał Starczyński z siedzibą w Zręczycach 209, 32-420 Gdów. Podane przez osobę zainteresowaną kontaktem z naszej strony dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania kontaktu zwrotnego ze strony pracownika biura. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji powyższego celu.
- administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
- posiada Pani/Pan prawo do:
     - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
     - przenoszenia danych,
     - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych).
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas 2 tygodni od złożenia wniosku o kontakt.
- Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
- w związku z realizacją wskazanego celu Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).