Jak dokonać rezerwacji w Biurze Podróży Online Tr@vel?

REZERWACJA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU:

Krok pierwszy - wybór oferty i rezerwacja wstępna poprzez wypełnienie formularza oraz zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa

Jeśli wybierzecie Państwo odpowiednią ofertę dla siebie, prosimy dokonać wstępnej rezerwacji. Należy wypełnić formularz rezerwacyjny znajdujący się poniżej, za pomocą którego przekażą nam Państwo niezbędne informacje do przygotowania dokumentów, nie jest to jednak jeszcze gwarancja wyjazdu - nie jest to zawarcie Umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W momencie dokonania rezerwacji wstępnej nie ponosicie Państwo żadnych kosztów. Przesłanie wstępnej rezerwacji jest potwierdzeniem zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w danej imprezie turystycznej.

Krok drugi - kontakt naszego pracownika z Państwem

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem poprzez e-mail lub telefonicznie po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu kosztu wyjazdu.

Krok trzeci - przesłanie do Państwa dokumentów Umowy - Zgłoszenia

Po potwierdzeniu przez Państwa chęci udziału w imprezie, przesyłamy na podany przez Państwa adres drogą pocztową wypełnioną i podpisaną przez nas Umowę – Zgłoszenie oraz informację o sposobie zapłaty.  

Krok czwarty - zawarcie Umowy - Zgłoszenia

Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Uczestnictwa dokonujecie Państwo wpłaty określonej kwoty podanej na Umowie – Zgłoszeniu na umieszczone poniżej konto naszego Biura. Podpisany czytelnie - imieniem i nazwiskiem przez Państwa jeden z dwóch egzemplarzy Umowy – Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać drogą pocztową listem poleconym na adres naszego Biura (Biuro Podróży Online Tr@vel, Zręczyce 209, 32- 420 Gdów ), natomiast drugi egzemplarz Umowy – Zgłoszenia pozostaje dla Państwa i należy mieć go ze sobą w dniu wyjazdu. W momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia oraz dokonania płatności zawarta zostaje Umowa między Klientem czyli Państwem a naszym Biurem Podróży. Potwierdzenie wpłaty jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży danej imprezy turystycznej. Bardzo prosimy o przestrzeganie wskazanych na Umowie i w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa terminów płatności gdyż gwarantuje to utrzymanie rezerwowanych miejsc.

REZERWACJA TELEFONICZNA:

Jeśli chcecie Państwo dokonać rezerwacji przez telefon prosimy o kontakt z naszym biurem. Poprosimy wówczas o podanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wyjazdu, a dalsze etapy rezerwacji będą takie same jak w przypadku rezerwacji przez internet za pośrednictwem naszej strony.

NUMER TELEFONU NASZEJ INFOLINI:  0048 12 251 49 41

infolinia czynna: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10:00 – 18:00
SOBOTA: 10:00 – 14:00

Numer konta bankowego naszego Biura:
Online Tr@vel - Biuro Podróży s.c.
Zręczyce 209, 32- 420 Gdów
PKO BP 08 1020 2892 0000 5702 0505 0176

Formularz rezerwacji

Aktualny adres korespondencyjny
Aktualny adres zameldowania