Pielgrzymki

Sanktuaria Austrii 4 dni
Kerms, Dolina Wachau, Melk, Maria Tafler, Mariazell, Kahlemberg, Wiedeń
BEZ  NOCNYCH  PRZEJAZDÓW!
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania

Strony